11. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín Velehrad 17. listopad 2018!


Hlavním cílem této kulturně společenské akce je podpora výroby a prodeje domácích i zahraničních mešních a košer vín, zprostředkování výměny zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru a prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli. Touto akcí chceme také přispět k bližšímu poznání rozdílných kultur.

Předešlé ročníky této unikátní vinařské soutěže zaznamenaly značný ohlas jak v odborné, tak v laické veřejnosti. V soutěži se objevilo kromě domácích téměř 70 vzorků mešních a košer vín z Rakouska, Německa, Slovenska, Itálie, Francie, Izraele, Palestiny, Španělska, Řecka, Kréty, Slovinska.

Mezinárodní výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť je registrována Vinařským fondem ČR.

Přihláška ke stažení

Statut 2018

Zobrazit dokument

Výsledky souteže 2017

Zobrazit dokument

Seznam degustátorů 2017

Zobrazit dokument